La producció i el consum europeu de paper i cartró baixa al 2012

Segons les últimes estadístiques de CEPI, la producció de pasta i paper europea continua veient-se afectada al 2012 per la ralentització econòmica que va començar a mitjans del 2011. La indústria europea està buscant un equilibri saludable entre oferta i demanda i està modernitzant la seva base industrial per mantenir la competitivitat. El rendiment general de tots els països membres de CEPI ha estat similar al de les principals regions productores del món, com EEUU, Japó i Corea del Sud. Només Xina i Brasil han tingut un comportament millor. Els membres de CEPI van produir 92,1 milions de tones de  paper i cartró al 2012, que representa un descens del 1,6% sobre 2011 (la producció pre-crisi del 2008 va arribar a 97,9 milions de tones). Pel que fa la producció de pastes, va disminuir un 1%, mentre que la pasta de mercat va augmentar un 4,3%. Les exportacions de paper i cartró fora de la UE mostren un augment del 5,3% mentre que les importacions baixen un 9,7% comparades amb 2011. El consum total del paper i cartó a CEPI va caure un 3,8% l’any passat.

Per més informació http://www.cepi.org/node/16197. CEP

Leave a Comment (0) ↓