Lectura digital versus impressió en paper, què contamina més?

Amics de la Terra França sosté en un informe que l’eReader és un “desastre per l’ecologia” . Els arguments que s’esgrimeixen a la seva pàgina web són el cost energètic de producció dels dispositius de lectura electrònica i la desforestació que implica l’accés a certs minerals normalment en països subdesenvolupats per fabricar les peces, que moltes vegades no són reciclables. Davant d’aquestes pràctiques, l’associació anima a incrementar l’ús del paper reciclat en la impressió de llibres i a compartir els exemplars ja llegits, com a mesures més efectives per col·laborar amb el medi ambient .

La petjada de carboni que deixa la impressió en paper pot ser molt inferior a la del consum digital i, de fet, la gent “ja comença a preocupar-se” pels residus tecnològics, segons ha explicat el director general de l’Associació Espanyola de Fabricants de Pasta, Paper i Cartró (ASPAPEL), Carlos Reinoso. D’acord a xifres subministrades per la seva organització, la petjada de carboni que genera la impressió d’un llibre de tapa dura de 300 pàgines durant tot el seu cicle de vida [des de l’arbre fins al lector] és de 1,2 quilograms de CO2, el que equivaldria a 115 cerques ràpides a Internet de menys d’un minut de mitjana, o dues hores en total de consulta digital. Des del punt de vista mediambiental, per a la lectura detinguda d’un document més o menys extens és preferible imprimir en paper abans de llegir en una pantalla.

Sobre aquesta mateixa idea ha insistit el responsable de consumibles d’ HP a Espanya, Alejandro Sanz, qui ha dit que paradoxalment molts correus electrònics van acompanyats d’un afegit al final dels missatges on es llegeix “no em imprimeixis ” per respecte al medi ambient, però moltes vegades és preferible fer-ho.

Altres dades facilitades per ASPAPEL revelen que es necessita llegir almenys 33 llibres de 360 pàgines cada un en algun dispositiu de lectura digital o eReader per amortitzar el cost mediambiental de tot el cicle de vida de la seva impressió en paper . A més , segons aquesta associació, la lectura d’un diari en paper té menor impacte en l’escalfament global que fer-ho en internet durant trenta minuts. El director general d’ASPAPEL ha assenyalat que el paper és el material que més es recicla al món, i la seva repercussió en la lluita contra el canvi climàtic comença a obrir-se camí, perquè les seves característiques mediambientals són “imbatibles”. En la seva opinió, el suport imprès per a la lectura s’anirà integrant amb el digital cada vegada més amb innovacions en les què ja es treballa en tema de tintes, xips, etc.

zoomnews ( EFE ) (18.08.2013)

Leave a Comment (0) ↓