Paper, producte reciclable que estalvia aigua

Molts dels productes que s’ofereixen en l’actualitat estan classificats com a respectuosos amb el medi ambient o ecològics. Això succeeix amb productes que en la seva fabricació no intervenen productes naturals o biològics, per exemple com en els arbres de Nadal de plàstic o en els suports electrònics, però sense tenir en consideració que per a la fabricació d’uns o el funcionament d’altres es consumeixen recursos fòssils que van trigar milions d’anys a formar-se i dels que no podrem servir-nos mai més. No és així amb els objectes elaborats amb recursos biològics, si es respecta la seva taxa de renovació, ens permeten seguir disposant d’ells il·limitadament alhora que es produeixen efectes col·laterals positius. Per exemple el paper i el cartró. La indústria paperera és conscient que ha de cuidar la seva principal font de recursos i utilitza cada vegada més paper usat que és un dels residus més fàcils de reciclar. A més els processos tendeixen a ser més eficients disminuint el consum d’aigua que en molts casos es tracta d’aigua reutilitzada. Sempre que puguem evitar consumir un recurs natural estarem contribuint a preservar el nostre entorn però si fem servir productes sintètics fomentarem un deteriorament més gran del medi ambient.

Leave a Comment (0) ↓