Empresa

Slide background
Slide background
Slide background

ROBAMA és fabricant europeu de colorants, blanquejants òptics i auxiliars destinats principalment a les indústries del paper, tèxtil i cuir.

Fundada l’any  1925, primer com a distribuïdor i després com a fabricant de colorants pel tèxtil. A la dècada dels 70, l’empresa aposta per la diversificació i entra en els sectors del paper i del cuir. L’any 1994, entra a formar part del Grup alemany Trumpler Internacional,  a través de la seva filial Trumpler Española S.A. i de la pròpia matriu Trumpler GmbH & Co, que opera a més de 40 països del món.

Al 1999 es funda la filial a Mèxic, una empresa estratègica dins de la política d’expansió a Centre i Nord Amèrica, ampliant l’abast de la distribució a més de vint països.

 
HISTÒRIA
1925 – Fundació de ROBAMA per tres famílies espanyoles, Rovira, Bachs i Macià.

1934 – Es fabrica a una planta pilot la primera partida de colorant de la història de ROBAMA.

1936 – Es compra a Badalona (Barcelona) un terreny de 10.000 m2, on s’ubicarà la primera fàbrica de l’empresa.

1951 – Es posa en marxa la nova secció de fabricació de colorants a la Tina per la indústria tèxtil.

1959 – S’obre una nova planta per la fabricació de blancs òptics.

1970 – ROBAMA entra en los sectors del cuir i del paper.

1978 – Es compra a Palafolls terreny de 35.000 m2 on s’ubicarà la fàbrica actual.

1994 – ROBAMA és adquirida pel grup multinacional Trumpler Internacional .

1999 – Fundació de la primera filial a Mèxic: ROBAMA S.A. de C.V.

 
FILOSOFÍA

S.A. ROBAMA és una empresa sustentada pels principis de responsabilitat, esforç i millora contínua per satisfer les necessitats dels nostres clients, mantenint els valors de serietat i respecte pel medi ambient. La transmissió d’aquests principis a tota l’organització es porta a terme mitjançant la implantació dels Sistemes de Qualitat, Política del Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals, fonamentats en les normes de la sèrie ISO 9000, ISO 14000 i OSHA 18001, amb les quals la direcció de S.A. ROBAMA es troba compromesa.

Prevenció i Formació

Èmfasi en la capacitació del personal i la seva formació en prevenció.

R+D

Aquesta activitat és un dels nostres eixos principals, orientant-se tant en el desenvolupament de nous productes com en la millora tècnica, de seguretat o del comportament medi ambiental dels productes actuals

Gestió de compres

Rigorosa homologació de proveïdors capaços de satisfer de manera permanent els requisits dels nostres estàndards de qualitat.

Producció

Procediments de fabricació controlats mitjançant instruccions de treball i seguiment de paràmetres crítics amb instruments calibrats o verificats. Així mateix, els equips productius tenen establerts plans de manteniment gestionats per l’aplicació informàtica Prisma

Medi ambient

Basant-nos en un rigorós compliment de la normativa destaquem, entre altres, els següents aspectes:

  • Minimització de substàncies contaminants a través del tractament de les aigües residuals a la nostra planta depuradora.
  • Adeqüació constant als requisits d’envàs, embalatge i etiquetat definits per la normativa vigent tant per la manipulació de producte com pel seu transport a través de diferents mitjans (carretera ADR, marítim IMDG o aeri IATA)
  • Implantació del Sistema de Gestió de Documentació de Seguretat de producte (WERCS).
Assistència Tècnica

Col·laborem amb els nostres clients en la resolució de les seves problemàtiques en diferents àmbits

  • Compliment de requisits específics (Reach, Oeko-Tex, BfR, GOTS i Blue Angel).
  • Assessorament en l’aplicació dels nostres productes.
  • Informació tècnica.
X