Empresa

Slide background
Slide background
Slide background

ROBAMA és fabricant europeu de colorants, blanquejants òptics i auxiliars destinats principalment a les indústries del paper, tèxtil i cuir.

Fundada l’any  1925, primer com a distribuïdor i després com a fabricant de colorants pel tèxtil. A la dècada dels 70, l’empresa aposta per la diversificació i entra en els sectors del paper i del cuir. L’any 1994, entra a formar part del Grup alemany Trumpler Internacional,  a través de la seva filial Trumpler Española S.A. i de la pròpia matriu Trumpler GmbH & Co, que opera a més de 40 països del món.

Al 1999 es funda la filial a Mèxic, una empresa estratègica dins de la política d’expansió a Centre i Nord Amèrica, ampliant l’abast de la distribució a més de vint països.

 
HISTÒRIA
1925 – Fundació de ROBAMA per tres famílies espanyoles, Rovira, Bachs i Macià.

1934 – Es fabrica a una planta pilot la primera partida de colorant de la història de ROBAMA.

1936 – Es compra a Badalona (Barcelona) un terreny de 10.000 m2, on s’ubicarà la primera fàbrica de l’empresa.

1951 – Es posa en marxa la nova secció de fabricació de colorants a la Tina per la indústria tèxtil.

1959 – S’obre una nova planta per la fabricació de blancs òptics.

1970 – ROBAMA entra en los sectors del cuir i del paper.

1978 – Es compra a Palafolls terreny de 35.000 m2 on s’ubicarà la fàbrica actual.

1994 – ROBAMA és adquirida pel grup multinacional Trumpler Internacional .

1999 – Fundació de la primera filial a Mèxic: ROBAMA S.A. de C.V.

 
FILOSOFÍA

S.A. ROBAMA és una empresa sustentada pels principis de responsabilitat, esforç i millora contínua per satisfer les necessitats dels nostres clients, mantenint els valors de serietat i respecte pel medi ambient. La transmissió d’aquests principis a tota l’organització es porta a terme mitjançant la implantació dels Sistemes de Qualitat, Política del Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals, fonamentats en les normes de la sèrie ISO 9000, ISO 14000 i OSHA 18001, amb les quals la direcció de S.A. ROBAMA es troba compromesa.

Prevenció i Formació

Èmfasi en la capacitació del personal i la seva formació en prevenció.

R+D

Aquesta activitat és un dels nostres eixos principals, orientant-se tant en el desenvolupament de nous productes com en la millora tècnica, de seguretat o del comportament medi ambiental dels productes actuals

Gestió de compres

Rigorosa homologació de proveïdors capaços de satisfer de manera permanent els requisits dels nostres estàndards de qualitat.

Producció

Procediments de fabricació controlats mitjançant instruccions de treball i seguiment de paràmetres crítics amb instruments calibrats o verificats. Així mateix, els equips productius tenen establerts plans de manteniment gestionats per l’aplicació informàtica Prisma

Medi ambient

Basant-nos en un rigorós compliment de la normativa destaquem, entre altres, els següents aspectes:

 • Minimització de substàncies contaminants a través del tractament de les aigües residuals a la nostra planta depuradora.
 • Adeqüació constant als requisits d’envàs, embalatge i etiquetat definits per la normativa vigent tant per la manipulació de producte com pel seu transport a través de diferents mitjans (carretera ADR, marítim IMDG o aeri IATA)
 • Implantació del Sistema de Gestió de Documentació de Seguretat de producte (WERCS).
Assistència Tècnica

Col·laborem amb els nostres clients en la resolució de les seves problemàtiques en diferents àmbits

 • Compliment de requisits específics (Reach, Oeko-Tex, BfR, GOTS i Blue Angel).
 • Assessorament en l’aplicació dels nostres productes.
 • Informació tècnica.
Política

POLÍTICA DE SA ROBAMA

SA ROBAMA és fabricant europeu de colorants, blanquejants òptics i auxiliars destinats principalment a les industries del paper, tèxtil, cuir i fusta.

SA ROBAMA enfoca el Sistema de gestió de la Qualitat, el Medi Ambient i la Seguretat i Salut Laboral com una manera d’organitzar la seva vida empresarial, fonamentant-ho en uns pilars bàsics com son la Qualitat del seu Servei, el respecte al Medi ambient i la Prevenció de danys i la deterioració de la Salut en el pla Laboral, tot això com a fruit de la millora contínua i la incessable cerca de la cooperació i satisfacció de clients, empleats i altres parts interessades.

La política de SA ROBAMA reflexa la clara orientació que tenim al que considerem tres factors claus:

 • Clients: la satisfacció i la fidelització dels nostres clients és un objectiu prioritari.
 • Resultats: busquem l’equilibri i la màxima satisfacció de totes les parts interessades.
 • Protecció del Medi Ambient i el desenvolupament sostenible en totes les decisions.

Després d’analitzar el context de la nostra organització, SA ROBAMA es compromet a:

 • Satisfer als nostres clients a través de la identificació i el compliment dels seus requisits per mitjà de canals de comunicació efectius i una prestació de serveis oportuna i de qualitat, basada en la millora continua dels nostres serveis.
 • Proporcionar condicions de treball segures i saludables per la prevenció de lesions i la deterioració de la salut, relacionat amb el treball. A més de cuidar els nostres treballadors apostant per la igualtat de gènere i el desenvolupament personal, afavorint d’aquesta manera l’ambient laboral. Per a tal fi, l’organització disposa d’un Comitè de seguretat i Salut, i té implantada una política de Responsabilitat Social Corporativa i un Pla d’Igualtat.
 • Determinar i analitzar els requisits de totes les parts interessades pertinents per el sistema integrat de gestió implantat.
 • Complir amb la legislació vigent en matèria de Qualitat, Medi ambient i Seguretat i Salut al treball, a més d’altres requisits que poden ser requerits de conformitat amb els nostres clients i/o parts interessades.
 • Avaluar i conèixer tots els impactes ambientals derivats de les nostres activitats i actuar sobre aquests de manera eficient, fomentant la prevenció de la contaminació amb l’objectiu de créixer de mode sostenible. Minimitzar en tant que sigui possible els residus originats per l’activitat.
 • Establir objectius i metes d’acord amb el context de l’organització i l’estratègia a seguir per la mateixa, millorant contínuament la seva eficàcia mitjançant un seguiment exhaustiu i revisions periòdiques.
 • Proveir els recursos necessaris per al desenvolupament i la implantació del sistema de gestió, i per poder treballar en l’eliminació dels perills i reduir els riscs presents en el centre de treball.
 • Consultar i fer participar als treballadors en temes relacionats amb la prevenció i la seguretat i salut al treball.

La Direcció de SA ROBAMA assegura que aquesta política es distribuïda i entesa per tot el personal de l’organització, a més de proveïdors i col·laboradors quan es consideri necessari, podent ser consultada per qualsevol part interessada relacionada amb l’organització a través de la nostra pàgina web (www.robama.com).

 

Jordi Barenys

Director General                                                                                              Palafolls, 06 de Juliol de 2023.

 

X